ศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

<< Back

หยกใสร่ายคำ

หน้าปกแนะนำหนังสือ

พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.๒๕๔๑
สารบัญ

คำนำ

คำนำของภาควิชาภาษาจีน

การถ่ายถอดเสียงภาษาจีนแมนดาริน

春曉 รุ่งอรุณฤดูใบไม้ผลิ เมิ่งเฮ่าหราน
歸園田居 1 กลับสู่นาสวน 1 เถายวนหมิง
歸園田居 2 กลับสู่นาสวน 2 เถายวนหมิง
飲酒 5 ดื่มเหล้า 5 เถายวนหมิง
飲酒 8 ดื่มเหล้า 8 เถายวนหมิง
涼州詞 บทกวีเมืองเหลียงโจว หวังจือฮ่วน
渭城曲 เพลงเมืองเว่ย หวังเหวย
靜夜思 ความคิดคำนึงในคืนสงบ หลี่ไป๋
黃鶴樓送孟浩然之廣陵 ส่งเมิ่งเฮ่าหรันไปก่วงหลิง หลี่ไป๋
早發白帝城 ออกจากเมืองไป๋ตี้ยามรุ่งอรุณ หลี่ไป๋
渡荊門送別 อำลาเมืองข้ามจิงเหมิน หลี่ไป๋
黃鶴樓 หอกระเรียนเหลือง ชุยเฮ่า
月夜 คืนจันทร์แจ่ม ตู้ฝู่
暮江呤 ขับลำน้ำยามค่ำ ไป๋จวีอี้
憶江南 อี้เจียงหนาน ไป๋จวีอี้
江雪 แม่น้ำยามหิมะโปรย หลิ่วจงหยวน
山行 ท่องไปในภูผา ตู้มู่
贈別 ให้เมื่ออำลา ตู้มู่
無題 อู๋ถี หลี่ซังอิ่น
夜雨寄北 ส่งใจไปเหนือในคืนฝน หลี่ซังอิ่น
過零丁洋 ข้ามทะเลหลิงติง เหวินเทียนเสียง
雨霖鈴 อวี่หลินหลิง หลิวหย่ง
浣溪沙 ฮ่วนซีซา เยี่ยนซู
蝶戀花 เตี๋ยเลี่ยนฮวา โอวหยังซิว
水調歌頭 สุ่ยเตี้ยวเกอโถว ซูซื่อ
醉花陰 จุ้ยฮวาอิน หลี่ชิงเจ้า
聲聲慢 เซิงเซิงมั่น หลี่ชิงเจ้า
武陵春 อู่หลิงชุน หลี่ชิงเจ้า
臨江仙 หลินเจียงเซียน หลี่ชิงเจ้า
滿江紅 หม่านเจียงหง เย่ว์เฟย
釵頭風 ไชโถวเฟิ่ง ลู่โหยว
釵頭風 ไชโถวเฟิ่ง ถังหว่าน
沈園二首 สวนสกุลเสิ่น 2 บท ลู่โหยว
清平樂 ชิงผิงเย่ว์ ซินชี่จี๋

บรรณานุกรมภาพ

ภาคผนวก

• รุ่งอรุณใบไม้ผลิ
• กลับสู่นาสวน 1
• กลับสู่นาสวน 2
• ดื่มเหล้า 5
• ดื่มเหล้า 8
• บทกวีเมืองเหลียงโจว
• เพลงเมืองเว่ย
• ส่งเมิ่งเฮ่าหรันไปก่วงหลิง
• ออกจากเมืองไป๋ตี้ยามรุ่งอรุณ
• อำลาเมืองข้ามจิงเหมิน
• หอกระเรียนเหลือง
• คืนจันทร์แจ่ม
• ขับลำน้ำยามค่ำ
• อี้เจียงหนาน
• แม่น้ำยามหิมะโปรย
• ท่องไปในภูผา
• ให้เมื่ออำลา
• อู๋ถี
• ส่งใจไปเหนือในคืนฝน
• ข้ามทะเลหลินติง
• อวี่หลินหลิง
• ฮ่วนซีซา
• เตี๋ยเลี่ยนฮวา
• สุ่ยเตี้ยวเกอโถว
• จุ้ยฮวาอิน
• หลินเจียงเซียน
• อู่หลิงชุน
• เซิงเซิงมั่น
• หม่านเจียหง
• ไชโถวเฟิ่ง
• ไชโถวเฟิ่ง
• สวนสกุลเสิ่น 2 บท
• ชิงผิงเย่ว์

อ้างอิง

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ.หยกใสร่ายคำ. กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541.