ศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

<< Back

" มุ่งไกลในรอยทราย วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2533 "


(น.12) รูป 6. เดินเล่น (จริง ๆ อยากจะวิ่ง) ก่อนอาหารเช้า
Strolling before breakfast, (actually I'd rather jog.)

(น.13) อาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2533 เช้านี้อากาศเย็นตามเคย ก่อนอาหารเช้าออกไปเดินเล่น หมอเชิดชัยกับอาจารย์สารสินไปวิ่งออกกำลังกายมารอบหนึ่งแล้ว ที่นี่สวนสวย แปลกที่คราวก่อนข้าพเจ้าไม่ยักคิดออกมาเดินเล่น เห็นถังขยะทำเป็นรูปสิงโต ช้าง หมีแพนด้า กบ เลยถ่ายรูปไว้ ในสวนมีหงส์กับนกยูงด้วย แต่ก่อนเราอยู่ตึก 2 07.30 น. กลับบ้านไปรับประทานอาหาร มีข้าวต้ม 2 ชนิด คือ ข้าวต้มข้าวฟ่าง กับข้าวต้มใส่ถั่วเขียว กับข้าวมี เต้าหู้ ไก่ผัดแตง ซีเซ็กฉ่าย ดอกไม้เหลือง ของหวานมีโรตีกับพุทราทอด ข้าพเจ้าถามท่านทูตถึงเช่าซิง ที่ว่าเป็นบ้านเกิดของหลู่ซุ่น ท่านทูตเล่าว่าอยู่ใกล้ ๆ กับเซี่ยงไฮ้ ยังมีบ้านหลู่ซุ่นตั้งโต๊ะตัวเดิมเอาไว้ มีโรงเรียนเก่าของหลู่ซุ่น ร้านขายสุราร้านเดิมที่หลู่ซุ่นเคยเขียนถึง มีโรงงานทำเหล้าเหลือง พูดถึงเหล้าข้าพเจ้าสงสัยว่ามาคราวนี้ไม่เห็นมีเหมาไถ ท่านทูตว่าทั่ว ๆ ไปในพิธีการเขาก็ไม่ค่อยใช้เหมาไถกันแล้ว เพราะว่าเปลืองรับประทานแล้วเมากันมาก ท่านทูตเล่าต่อไปถึงวนอุทยานเซียงซานที่จะไปเที่ยวกันเช้านี้ว่า แต่ก่อนนี้แถว ๆ เซียงซานยังไม่เปิดให้ชม ทางจีนเขาค่อย ๆ บูรณะ และเปิด(น.14) รูป 7. ในเวลาเช้า ๆ อากาศค่อนข้างจะเย็น เราเดินสำรวจไปรอบ ๆ บริเวณ ในสวนมีถังขยะทำเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ
At dawn it was rather chilly. I was roaming through the ground, and in the garden I came across animal-shaped gabage cans.


รูป 8. ในเวลาเช้า ๆ อากาศค่อนข้างจะเย็น เราเดินสำรวจไปรอบ ๆ บริเวณ ในสวนมีถังขยะทำเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ
At dawn it was rather chilly. I was roaming through the ground, and in the garden I came across animal-shaped gabage cans.


รูป 9. ในเวลาเช้า ๆ อากาศค่อนข้างจะเย็น เราเดินสำรวจไปรอบ ๆ บริเวณ ในสวนมีถังขยะทำเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ
At dawn it was rather chilly. I was roaming through the ground, and in the garden I came across animal-shaped gabage cans.


(น.15) รูป 10. ในเวลาเช้า ๆ อากาศค่อนข้างจะเย็น เราเดินสำรวจไปรอบ ๆ บริเวณ ในสวนมีถังขยะทำเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ
At dawn it was rather chilly. I was roaming through the ground, and in the garden I came across animal-shaped gabage cans.


รูป 11. ในเวลาเช้า ๆ อากาศค่อนข้างจะเย็น เราเดินสำรวจไปรอบ ๆ บริเวณ ในสวนมีถังขยะทำเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ
At dawn it was rather chilly. I was roaming through the ground, and in the garden I came across animal-shaped gabage cans.


(น.16) รูป 12. วัดพระอรหันต์ 500 องค์ อยู่ในเขตวนอุทยานเซียงซาน (ภูเขาหอม) อันเป็นเขตที่ทิวทัศน์งดงามมาก
The Five Hundred Arhats monastery in the Xiangshan Park. The scenery was very beautiful.

ให้คนเข้าชมได้ทีละแห่งสองแห่ง ดอยเซียงซานเป็นเขาสำคัญลูกหนึ่งของเทือกเขาซีซาน ซึ่งอยู่ทางชานเมืองปักกิ่งด้านตะวันตก เป็นเขตที่มีทิวทัศน์สวยงาม เวลา 08.20 น. ออกเดินทางเพื่อไปปี้หยุนซื่อ รถผ่านตลาดขายผักผลไม้ ที่ปลูกผักเป็นโครงเหล็กคลุมพลาสติกและใช้เสื่อลำแพนคลุมอีกที ต้นพีช
(น.17) รูป 13. รูปพระพุทธเจ้า 3 องค์
A triad of the Buddhas.

และแอปเปิ้ลยังไม่ผลิใบเลยสักต้นเดียว พวกชาวสวนมาพรวนดิน รถผ่านป่าช้าสาธารณะ รถไปถึงปี้หยุนซื่อหรือวัดพระอรหันต์ 500 องค์ ในเขตวนอุทยานเซียงซาน (ภูเขาหอม) ในสมัยราชวงศ์หมิง ขันทีผู้หนึ่งชื่อเว่ยจงเสียนเป็นขันทีตัวโกง มาสร้างสุสานสำหรับตัวเองไว้ แต่ไม่ได้ใช้เพราะถูกลงโทษ


(น.18) รูป 14. พระอรหันต์ 500 องค์ของจีน ไม่เหมือนพระอรหันต์ไทย ดูเหมือนจะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติวิเศษ ไม่ใช่คนถือศีล
The five hundred arhats in Chinese culture are different from Thai arhats. They seem to be mystic persons rather than just persons who observe religious precepts.

Next >>