ศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

<< Back

การเมืองการปกครอง

ระบบการปกครอง

เขตบริหาร

เขตปกครองตนเอง

• ทิเบต

• ซินเจียง

• กว่างซี-จ้วง

• มองโกเลียใน

• หนิงเซี่ย

• มณฑล

เขตบริหารพิเศษ

• ฮ่องกง

• มาเก๊า

มหานคร

• ปักกิ่ง

• เทียนสิน

• เซี่ยงไฮ้

• ฉงชิ่ง

จังหวัดปกครองตนเอง

นคร/เมือง

หมู่บ้าน

โครงสร้างรัฐบาลจีน

พรรคการเมือง

• พรรคคอมมิวนิสต์จีน

การต่างประเทศ

• ความสัมพันธ์ไทย-จีน

• นโยบายการต่างประเทศ

กฎหมาย

• สนธิสัญญา

• Basic Law