ศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

<< Back

กิจกรรมศูนย์ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ เรื่อง "ขบวนการสี่พฤษภาคมในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีน"
ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
ณ ห้อง LA 107-108 ริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
จัดโดย
ศูนย์จีนศึกษา และศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมกับ โครงการปริญญาโทวัฒนธรรมจีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำหนดการ คลิก

ใบตอบรับ คลิก

ลงทะเบียนออนไลน์ คลิก

Next >>