ศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

<< Back

กิจกรรมศูนย์การบรรยายพิเศษวัฒนธรรมจีน “สีสันวัฒนธรรมจีนสัญจร : ปักกิ่ง – ซานซี”
จัดโดย
ศูนย์จีนศึกษา และศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมกับ โครงการปริญญาโทวัฒนธรรมจีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้อง LA 201 คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


กำหนดการ คลิกที่นี่
ใบตอบรับ คลิกที่นี่
ลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่Next >>