ศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

<< Back

ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์

ราชวงศ์จีน

• ราชวงศ์เซี่ย

• ราชวงศ์ซาง

• ราชวงศ์โจว

• ราชวงศ์ฉิน

• ราชวงศ์ฮั่น

• สมัยสามก๊ก

• ราชวงศ์จิ้น

• ราชวงศ์เหนือ-ใต้

• ราชวงศ์สุย

• ราชวงศ์ถัง

• สมัยห้าราชวงศ์

• ราชวงศ์ซ่ง (ซ้อง)

• ราชวงศ์หยวน (มองโกล)

• ราชวงศ์หมิง (เหม็ง)

• ราชวงศ์ชิง (เช็ง,แมนจู)

อาณาจักร/แคว้นสมัยโบราณ

• ราชวงศ์เหลียว

ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ (1911 เป็นต้นไป)

• ร่วมสมัย

ก่อนประวัติศาสตร์

ตำนาน/นิทาน/เรื่องเล่า

เหตุการณ์สำคัญ

ความสัมพันธ์ไทย-จีน

หนังสือโบราณ