ศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

<< Back

เจียงหนานแสนงาม

พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ. 2543

พระราชนิพนธ์ลำดับที่ 42 ในชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ ทรงบันทึก ไว้เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 2 เมษายน – 14 เมษายน 2542 ในพระราชนิพนธ์ “คำนำ” ทรงกล่าวเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ ตอนหนึ่งว่า

"…คนไทยคุ้นเคยกับคำว่า เจียงหนาน หรือที่ภาษาจีนแต้จิ๋วออกเสียงว่า กังนั้ม และภาษาไทยออกเสียงเคลื่อนไปว่า กังหนำ เพราะมีภาพยนตร์เกี่ยวกับจักรพรรดิเฉียนหลงเสด็จประพาสเจียงหนานมาฉายหลายเรื่อง ภาพยนตร์จีนกำลังภายในที่ฉายกันทางโทรทัศน์ก็มีอยู่หลายเรื่องที่กล่าวถึงเจียงหนาน เรื่อง มังกรหยก ของกิมย้ง ก็เอาเจียงหนานมาเป็นฉากส่วนหนึ่งของเรื่อง มีผู้กล้าหาญทั้งเจ็ดแห่งกังหนำ อาจารย์ของก๊วยเจ๋งเป็นตัวละครในเรื่องด้วย เพลงในภาพยนตร์เรื่องจอมใจจักรพรรดิ หรือเจียงซานเหม่ยเหริน ก็ร้องบรรยายถึงเจียงหนานเช่นกัน จนคำว่า "เจียงหนานเห่า" หรือ เจียงหนานแสนงาม เป็นวลีที่ชาวจีนพูดกันติดปาก

เจียงหนานแสนงามทิวทัศน์เก่าที่คุ้นเคยแดดออก บุปผาริมนทีแดงกว่าเพลิงชุนเทียนย่างมา น้ำนทีเขียวดุจครามไม่คิดถึงเจียงหนานได้อย่างไร

Continue Reading>>
หวงเหออู่อารยธรรม

พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2544

"หวงเหออู่อารยธรรม" พระราชนิพนธ์ลำดับที่ 43 ในชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบันทึกไว้เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 7-20 มีนาคม 2543 ครั้งนี้ทรงบันทึกเป็นจดหมาย 14 ฉบับ ตามจำนวนวันของการเสด็จฯ เยือนจีนในคราวนี้ ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสถานที่ต่างๆ ที่น่าสนใจ ในมณฑลส่านซี มณฑลซานตง มณฑลเหอหนาน อันเป็นบริเวณที่แม่น้ำหวงเหอไหลผ่าน เป็นอู่อารยธรรมของจีน

Continue Reading>>

แกะรอยโสม

พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ. 2534

พระราชนิพนธ์ลำดับที่ 14 ในชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ ในครั้งนี้ทรงบันทึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ระหว่างวันที่ 18–29 มีนาคม 2534 ซึ่งจะมีช่วงวันที่ 23-25 มีนาคม 2534 ที่เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน เสด็จฯ ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญในกรุงปักกิ่งและบริเวณใกล้เคียง ดังความในพระราชนิพนธ์ "ความนำ" ว่า

Continue Reading>>


ไอรักคืออะไร

พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ. 2536

พระราชนิพนธ์ลำดับที่ 19 ในชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ ทรงบันทึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนช่วงวันที่ 3-5 ตุลาคม 2535 และประเทศมองโกเลีย ระหว่างวันที่ 6-12 ตุลาคม 2535 ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้ เสด็จฯ ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญในกรุงปักกิ่งและมหานครเทียนสิน

Continue Reading>>


<< Back

พระราชนิพนธ์เสด็จฯ เยือนจีน

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่ละครั้ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระอักษรบันทึกเรื่องราวต่างๆ ไว้โดยละเอียด และมีพระวิริยะทรงพระราชนิพนธ์สารคดีบันทึกการเดินทาง พิมพ์เป็นหนังสือเผยแพร่ความรู้และข้อสนเทศด้านต่างๆ เกี่ยวกับจีน.