ศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

<< Back

รายชื่อหนังสือ

รายชื่อหนังสือในตารางนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของประวัติศาสตร์การพิมพ์หนังสือภาษาไทยที่เกี่ยวกับประเทศจีนและวัฒนธรรมจีน

โดยจะมีการปรับปรุงข้อมูลเป็นระยะทุก ๆ 3 เดือน ปัจจุบัน ยังขาดข้อมูลที่ตกหล่นอีกจำนวนมาก

ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างฐานข้อมูลนี้ได้ โดยการสำรวจรายชื่อหนังสือ (เรียงตามลำดับนามผู้แต่ง) ที่ปรากฏอยู่

หากพบว่ามีรายการหนังสือที่ท่านรู้เห็นแต่ยังไม่ปรากฏในตารางนี้ (ไม่เว้นแม้แต่หนังสือที่ไม่อยู่ในระบบการจัดจำหน่าย เช่นหนังสือที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น)

ขอความกรุณาส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบ จะเป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อวงการจีนศึกษาต่อไป

• รายชื่อหนังสือจีนศึกษา