ศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รายชื่อพระราชนิพนธ์ชื่อหนังสือ พิมพ์ครั้งแรก เสด็จฯ เยือนประเทศ
ต้นน้ำ ภูผา และป่าทราย พ.ศ. 2548 ประเทศจีน
ใต้เมฆที่เมฆใต้ พ.ศ. 2538 --
ทวิภาคสัญจร พ.ศ. 2535 --
ทัวร์น้องโจ้ พ.ศ. 2528 ประเทศออสเตรเลีย
ทัศนะจากอินเดีย พ.ศ. 2530 ประเทศอินเดีย
ไทยเที่ยวพม่า พ.ศ. 2529 ประเทศพม่า
เบอร์ลินสิ้นกำแพง พ.ศ. 2539 ประเทศเยอรมนี
เบิ่งบ่ทัน เบิ่งบ่หมด พ.ศ. 2533 ประเทศลาว
ประพาสภาษา พ.ศ. 2546 ประเทศเยอรมนี
ประพาสราชสถาน พ.ศ. 2547 --
ประพาสอุทยาน พ.ศ. 2538 --
ปริศนาดวงดาว พ.ศ. 2532 ประเทศฝรั่งเศสและประเทศเนเธอร์แลนด์
ป่าสูงน้ำใส พ.ศ. 2535 ประเทศบรูไน
เปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว พ.ศ. 2537 ประเทศลาว
มณีพลอยร้อยแสง : รวมพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2533 ประเทศลาว
มนต์รักทะเลใต้ พ.ศ. 2540 ประเทศสิงคโปร์ ประเทศปาปัวนิวกินี ประเทศตองกา หมู่เกาะคุก ประเทศฟิจิ และหมู่เกาะโซโลมอน
ม่วนซื่นเมืองลาว พ.ศ. 2537 ประเทศลาว
มหัศจรรย์ทุกวัน พ.ศ. 2540 --
มุ่งไกลในรอยทราย พ.ศ. 2533 --
เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนนอก พ.ศ. 2544 ประเทศจีน

<< Previous | Next >>