Please wait...

<< Back

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงและพัฒนาการวิจัย

จากหนังสือ

เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนนอก
เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนนอก หน้า 160-166

(น.160) รูป 179 ไปดูนิทรรศการโครงการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงและการพัฒนาการวิจัยแห่งชาติ
(น.160) ไปถึงมีคนมารับ เขามีถุงกระดาษใส่ข้อมูลให้และมีผู้บรรยาย เริ่มต้นที่ประวัติของงานนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนเป็นผู้จัดงาน 15 ปีของโครงการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงและการพัฒนาการวิจัยแห่งชาติ โครงการนี้เริ่มต้นเมื่อวันที่ 3 เดือนมีนาคม ค.ศ.1986 (จึงเรียกว่า โครงการ 863) นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ 4 ท่านของจีนเขียนจดหมาย ถึงท่านเติ้งเสี่ยวผิงว่า ทั้ง 4 ท่านติดตามความคืบหน้าโครงการ Star war ของสหรัฐอเมริกาและโครงการวิทยาศาสตร์อื่นๆ ทั่วโลก ฉะนั้นจีนควรมีโครงการวิทยาศาสตร์ของตนเองและศึกษาความก้าวหน้าทางวิทยาการในต่างประเทศ ท่านเติ้งเสี่ยวผิงสนับสนุนให้เกิดโครงการนี้ทันที สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่นต่างๆ ในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์ และเทคโนโลยีทางทะเล พัฒนาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิจัยและการพัฒนา 5 ปี ผลที่คาดหวังคือ การพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้า ใช้เทคโนโลยีพัฒนาอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ ผู้นำจีนทุกท่านเอาใจใส่เรื่องนี้
(น.160) รูป 180 ดูนิทรรศการด้านต่างๆ เช่น ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ การวิจัย DNA
(น.161) รูป 181 การทำ Cloning แกะ
(น.161) ได้ดูนิทรรศการด้านต่างๆ แต่ละด้าน เขามีถุงให้คนที่มาชมงานใส่เอกสารต่างๆ ที่แจก คนแน่นมาก มีโครงการแสดงมาก ได้ดูเพียงอย่างละนิดละหน่อย
(น.162) รูป 182 แต่ละแผนกมีคนมาอธิบายเป็นภาษาจีน
(น.162) เทคโนโลยีชีวภาพ ศาสตราจารย์เฉินจังเหลียง รองอธิการบดีด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ผู้ซึ่งเคยต้อนรับข้าพเจ้าเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วมาอธิบายให้ จีนเริ่มต้นการวิจัยด้านการปลูกถ่ายยีนในด้านต่างๆ เช่น ในการผลิตพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และการผลิตยา (transgenic plant, transgenic animal & genetic engineering drugs) ในทศวรรษที่ 1980 มีโครงการหลายโครงการที่อาจารย์อธิบายให้ฟัง (แต่ว่าอธิบายเป็นภาษาจีน ก็เลยฟังออกบ้างไม่ออกบ้าง) เช่น โครงการผลิตข้าวพันธุ์ผสม ผสมพันธุ์ข้าว Indica และ Japonica เข้าด้วยกัน สามารถเพิ่มผลผลิตและสร้างพันธุ์ที่ต้านทานโรคพืช (ได้ความว่ารสชาติไม่ดีมากนัก แต่ว่าช่วยให้ประชาชนมีพอกินมากขึ้น)
การถ่ายทอดยีนฝ้ายช่วยให้ทนแมลง พันธุ์นี้เป็นพันธุ์ฝ้ายของจีนเอง ได้เผยแพร่ให้เกษตรกรปลูกแล้ว
พันธุ์ข้าวสาลีทนโรค
(น.163) พริกหวานทนเชื้อรา
มะเขือเทศพันธุ์ที่ถ่ายทอดยีนจากปลาที่มีคุณสมบัติไม่เป็นน้ำแข็ง (มหาวิทยาลัยปักกิ่งค้นคว้า)
ในด้านสัตว์ จีนสามารถ clone แกะ โคนมขาวดำ
ปลา transgenic เติบโตเร็วกว่าปลาที่เลี้ยงตามปกติในเวลาเท่ากัน
ปลูกยีนคนในกระต่าย ทำให้กระต่ายตัวโตขึ้น
การศึกษายีนที่ทำให้คนหูหนวก หรือไม่สามารถได้ยินเสียงที่มีความถี่สูง
จีนมีส่วนในการศึกษา Human Genome Mapping มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในด้านนี้ทางเหนือของจีน ทำงานด้านศึกษา DNA sequencing
(น.163) รูป 183 กระต่ายทดลอง
(น.164) ยาที่นักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยปักกิ่งเป็นผู้ผลิต
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดโลกาภิวัตน์ด้านเศรษฐกิจ การที่อารยธรรมของมนุษย์ก้าวหน้าอย่างที่เห็นในปัจจุบัน ก็เพราะมนุษย์มีความรู้ในด้านสารสนเทศ (การรวบรวมข้อมูล) พัฒนาการด้านนี้รวดเร็วมากจีนเป็นประเทศหนึ่งที่ก้าวหน้าระดับโลก มีผลงานกว่า 240 โครงการที่จดลิขสิทธิ์ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ จีนผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีความจำสูง การผลิตเรดาร์ติดดาวเทียมเพื่อศึกษาโลก ระบบโทรศัพท์ ระบบการสื่อสารด้วยใยแก้ว (fiber optic) ระบบโทรศัพท์มือถือ เครือข่าย information super highway มี super server ที่ผลิตในจีน เช่น Dawning 3000 super server (ตอนนี้ดูไม่ค่อยละเอียด) เท่าที่เห็นมีการผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ semi-conductor ระบบ infrared adaptive optical observing สำหรับกล้องโทรทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก (2.16 เมตร) อยู่ที่หอดูดาวปักกิ่งของสภาวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences) โครงการใช้คอมพิวเตอร์รวบรวมข้อมูลด้านการเกษตร มีข้อมูลพืชเศรษฐกิจทุกประเภท ข้อมูลเหล่านี้สามารถส่งทาง web ไปให้ศูนย์เกษตรในภูมิภาคต่างๆ ที่อาจจะขาดผู้เชี่ยวชาญ สามารถช่วยเกษตรกรที่ยากจนได้ ระบบเช่นนี้เรียกว่า Agriculture Expert System Development Platform และ Agriculture Intelligent Technique (นึกถึงที่เรามีโครงการส่งข้อมูลทางการเกษตรไปให้ศูนย์เกษตรระดับตำบล) มีซอฟต์แวร์หลายอย่าง ผลิตใน NEUSOFT PARK ที่เสิ่นหยัง ซอฟต์แวร์สำหรับเขียนลายมือภาษาจีน ซอฟต์แวร์แปลภาษา ซอฟต์แวร์ที่แปลงคำพูดเป็นตัวหนังสือ คอมพิวเตอร์มือถือที่เขียนภาษาจีนแล้วแปลเป็นตัวอักษร ระบบ Telecommunication อินเตอร์เนต
(น.165) อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือสามารถควบคุมระบบต่างๆ ในบ้าน เช่น ควบคุมเตาไมโครเวฟ (นึกเอาเองว่าอีกหน่อยรถติดเท่าไรๆ ไปไม่ถึงบ้านสักที ก็ทำกับข้าวไปรอล่วงหน้า ไปถึงก็ได้รับประทานเลย)
การใช้คอมพิวเตอร์ในการพิมพ์ลวดลายลงในเครื่องเซรามิก
ระบบความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์สื่อสาร
การรักษาไวรัส
โครงการเกี่ยวกับรีโมตเซนซิ่ง คนที่อธิบายเคยพบกันตามการประชุมสัมมนา แต่ไม่มีเวลาพูดกันมาก
เทคโนโลยีจักรกลอัตโนมัติ (Automation)
เป็นเทคโนโลยีที่ทำหน้าที่เชื่อมระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศกับเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสินค้าจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการผลิต (Computer Intergrated Manufacturing Technology - CIMT) เทคโนโลยีหุ่นยนต์มีโครงการสำคัญๆ หลายโครงการ เช่น โครงการเรือดำน้ำที่ดำลงไปได้ 6,000 เมตร การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผ่าตัด มีบริษัทต่างๆ มาแสดงนิทรรศการในด้านการผลิตด้วยหุ่นยนต์ (robot) เช่น การเชื่อมโลหะ การฉีดวัสดุเข้าในแม่พิมพ์ การสร้างรถยนต์และเรือ หุ่นยนต์เช็ดกระจกตึกสูงๆ หุ่นยนต์เจาะอุโมงค์ ของเล่นมีหุ่นยนต์เตะฟุตบอล
เทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์ (Advanced Materials)
วิชาการด้านนี้ช่วยให้เทคโนโลยีก้าวหน้าและทำให้อุตสาหกรรมเก่าๆ พัฒนาขึ้น จนสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ใน 15 ปีจีนประสบความสำเร็จในด้านวัสดุศาสตร์อย่างมาก มีบทความวิชาการหมื่นกว่าบท มีสิ่งประดิษฐ์จดทะเบียนลิขสิทธิ์ เช่น เซรามิกที่ใช้ในอุตสาหกรรม การผลิตวัสดุต่างๆ เช่น เพชร (ดูไม่ค่อยรู้เรื่อง)
(น.166) เทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology)
พลังงานเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นรากฐานของเศรษฐกิจจีน นโยบายพลังงานที่สำคัญคือ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานที่มีในประเทศ ในโครงการ 863 มีโครงการเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู และการใช้ถ่านหิน (ซึ่งเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบ ข้าพเจ้าไม่เข้าใจจริงๆ) เป็นโครงการที่ทำให้ใช้พลังงานปรมาณูอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มการประยุกต์ใช้พลังงานนิวเคลียร์ ลดมลภาวะที่เกิดจากการใช้ถ่านหิน
เทคโนโลยีทางทะเล (Marine Technology)
การศึกษาด้านเทคโนโลยีทางทะเลระดับสูง ช่วยให้มีความรู้เกี่ยวกับทะเลมากขึ้น เพื่อรักษาสิทธิทางทะเล พัฒนาและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล ลดอุบัติเหตุทางทะเล สาขานี้นับว่าเป็นสาขาใหม่ที่เข้าในโครงการ 863 ใน ค.ศ.1996 มีการศึกษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล การศึกษาด้านการขยายพันธุ์และควบคุมเพศของสัตว์น้ำเค็ม (ในอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม) มีอุปกรณ์ที่ใช้ศึกษาทะเล การเลี้ยงปลา หอยเป๋าฮื้อ การเลี้ยงหอยมุก การวิจัยสมุทรศาสตร์ การเอาสารต่างๆ ที่สกัดจากสัตว์และพืชทะเล มาเป็นส่วนผสมในการผลิตยา (แผนปัจจุบัน) เช่น รักษาโรคเอดส์ โครงการขุดเจาะน้ำมันและแก๊สธรรมชาติ เรือที่ใช้ในการขุดเจาะ การใช้คลื่น Seismic ในการศึกษาแผ่นดินไหวในทะเล มีอยู่โครงการหนึ่งคนอธิบายบอกว่าเคยอธิบายงานวิจัยของเขาให้ข้าพเจ้า และกำลังอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ อาจารย์จังบอกให้พูดภาษาจีน เขาก็ไม่เข้าใจ บอกว่าภาษาอังกฤษของข้าพเจ้าดีมาก ในที่สุดพูดภาษาจีน อธิบายว่าเป็นการปลูกผักในน้ำทะเล (Hydroponics) ใช้พันธุ์ที่สามารถต่อต้านความเค็มได้ สุดท้ายได้ดูหนูที่มีหูคนขึ้นอยู่กลางหลัง ดูแล้วน่าสงสารจริงๆ เป็นหนูชนิดที่เขาเพาะให้ไม่มีขนเลยทั้งตัว สำหรับเป็นสัตว์ทดลอง