Please wait...

<< Back

ปักกิ่ง

• State Key Lab of Resources & Environment Information System

• กงหวังฝู่

• บริษัท Chine PKU Weiming Biotechgroup

• บ้านของกัวมัวรั่ว

• บ้านของเหล่าเซ่อ

• ปักกิ่ง

• พิพิธภัณฑ์ต่อต้านญี่ปุ่น

• พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติกรุงปักกิ่ง

• มหาวิทยาลัยปักกิ่ง

• มหาศาลาประชาชน

• มูลนิธิซ่งชิงหลิง

• ร้านอาหารตระกูลลี่

• วนอุทยานเซียงซาน

• วัดต้าเจวี๋ย

• วัดหย่งเหอกง

• ศูนย์กิจกรรมพนักงานระดับสูงที่เกษียณอายุ

• สวนจำลองนานาชาติปักกิ่ง

• สวนพฤกษศาสตร์ที่เซียงซาน

• สะพานมาร์โคโปโล

• หอสมุดแห่งชาติ

• อนุสรณ์สถาน 2000 ปีของจีน

• เขื่อนมี่หยุน

• เตี้ยวหยูว์ไถ

• โรงเรียนประถมศึกษาหมายเลข 2

• โรงเรียนมัธยมหงจื้อ

• โรงเรียนมัธยมหมายเลข 4