Please wait...

<< Back

กาชาดฮ่องกง


รูป 161 เครื่องสุขภัณฑ์คนพิการ

(น.178) คนที่พอจะมีเงินจ่ายให้ เขาคิดเงินค่าที่พักอาศัยเป็นเงิน 400 เหรียญฮ่องกงต่อเดือน รัฐบาลช่วยเหลือผู้ที่จ่ายไม่ได้ ที่จริงเงินที่เก็บจากนักเรียนให้เด็กเป็น pocket money ไม่ได้ใช้บำรุงโรงเรียน มีเจ้าหน้าที่ 140 คน มีอาสาสมัครมาช่วยในด้านต่างๆ อีกหลายอย่างเก้าอี้รถเข็นที่จัดไว้ไห้เด็ก ใช้เป็นเก้าอี้รถเข็นไฟฟ้า ที่คนพิการสามารถขับไปไหนๆ ได้ด้วยตนเอง มีเจ้าหน้าที่มาช่วยฝึกพูด (speech therapy) สำหรับคนที่มีปัญหาในด้านการได้ยินและการพูด คนที่ไม่สามารถใช้มือได้มีเครื่องมือที่สามารถทำให้ใช้ศีรษะแทน( head pointer) มีการฝึกพิเศษสำหรับคนที่บกพร่องทางปัญญา ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยาก ถามถึงคนตาบอด หูหนวก เขาบอกว่ามีโรงเรียนสอนคนตาบอด สอนคนหูหนวกต่างหากเป็นของรัฐบาล กาชาดก็คงทำได้เฉพาะเท่าที่มีกำลัง ลืมถามเขาถึงรายละเอียด แต่เข้าใจว่าเมื่อฟื้นฟูได้ถึงระดับหนึ่งอาจจะส่งต่อไปโรงเรียนอื่น เมื่อออกจากกาชาดฝนตกนิดหน่อย กลับไปบ้านพัก พยายามรีบรับประทาน แต่ก็รีบไม่ได้เพราะว่าสั่งอาหารจีนมารับประทาน และอาหารจีนนี้มักจะทำช้า ยังรับประทานไม่ทันจะเสร็จศาสตราจารย์หวังกังวูกับภรรยาก็มาตามนัด จึงต้องรีบออกไปรับ ข้าพเจ้ารู้จักท่านศาสตราจารย์มานาน


(น.178) รูป 162 ศาสตราจารย์หวังกังวูและภรรยามาเยี่ยม