Please wait...

<< Back

สวนอุตสาหกรรมซูโจว

จากหนังสือ

เจียงหนานแสนงาม
เจียงหนานแสนงาม หน้า 233-237

(น. 233) ดูเสร็จแล้วกลับโรงแรม รับประทานอาหารกลางวัน แล้วเดินทางไปซูโจว ขึ้นทางด่วนซึ่งเพิ่งสร้างใหม่เรียบดี มีป้ายบอกจำกัดความเร็วรถเก๋ง 120 รถบัส 110 รถบรรทุก 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีป้ายบอกให้ขับทิ้งระยะกัน 200 เมตร มีป้ายเทียบระยะให้ดูด้วย ผ่านเมืองฉังโจว ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรม รถแล่นไปทางเดียวกับถนนไปเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางเจอรถขนหมูที่ส่งหมูไปขายเซี่ยงไฮ้ถึง 5 คัน บ้านเรือนชาวบ้านแถวนี้มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมพิเศษ หลังคาเหมือนกับมีช่อฟ้า ผ่านอู๋ซี ถึงซูโจวแล้วไปที่สวนอุตสาหกรรมซูโจว (Suzhou Industrial Park SIP)

(น. 234) เมื่อเข้าเขตเห็นเป็นที่โล่ง มีตึกสูงอยู่บ้าง มีสวน มีร้านค้า ตึกที่อยู่อาศัย ถนนภายในโครงการกว้างมากมี 6 ช่อง มีทางจักรยาน ทางคนเดิน และปลูกต้นไม้ตลอดแนว รถแล่นไปถึงอาคารที่ทำการ อยู่ข้างโรแรมใหญ่ เป็นเรือนแบบจีน เข้าไปห้องรับแขก มีจอโปรเจ็กเตอร์ เครื่องฉายแผ่นใส เมื่อแนะนำรองประธานโครงการและรองประธานบริหารแล้ว รองนายกเทศมนตรีกล่าวต้อนรับ และบอกว่าจะฉายวีดีโอเทปแนะนำโครงการก่อน ส่วนเรื่องเมืองซูโจวนั้น คืนนี้นายกเทศมนตรีจะบรรยายเอง วีดีโอเทปเริ่มเล่าว่าเมืองซูโจวนี้มีประวัติมายาวนาน 2,500 ปี และกำลังจะก้าวไปข้างหน้าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนาให้ทันสมัยในทุกด้าน SIP จะช่วยทำให้อนาคตของเมืองซูโจวสดใส โครงการนี้เป็นตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างประเทศ เริ่มต้นที่นี่ก่อนแล้วจะขยายไปทั่วประเทศ ประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมินกล่าวว่า โครงการนี้จะทำให้จีนได้รวบรวมข้อมูลทางเทคนิคและสร้างผลประโยชน์ให้ผู้ลงทุนทั้งสองฝ่าย แล้วพัฒนาให้กว้างไกลออกไป SIP แบ่งเป็น 3 เขต แต่ละเขตมีความสมบูรณ์ในตัวเอง ขณะนี้เขตที่ 1 เริ่มก่อสร้างไปแล้ว รวมเนื้อที่ทุกเขตเกือบ 70 ตารางกิโลเมตร คาดว่าจะมีประชากรเข้ามาอยู่ที่นี่รวม 600,000 คนตามที่วางแผนไว้ แต่ละเขตจะมีพื้นที่ใช้สอยทางเศรษฐกิจและสังคมครบถ้วน กล่าวคือ จะมีทั้งโรงเรียน โรงพยาบาล ธนาคาร สนามกีฬา เครื่องอำนวยความสะดวกอื่นๆ รวมทั้งมีโครงการ

(น. 235) ช่วยคนชราที่รับบำนาญ ส่วนการคมนาคมจะมีทั้งสนามบิน รถไฟ เมืองท่า ถนน แม่น้ำลำคลอง เขตศุลกากร ในด้านระบบสาธารณูปโภค มีน้ำประปา โรงกำเนิดไฟฟ้าพลังไอน้ำ ระบบกำจัดของเสีย น้ำเสีย การระบายน้ำ ก๊าซ ระบบโทรคมนาคมสื่อสารที่ทันสมัย ถนนทางด่วนไปเซี่ยงไฮ้ การจัดจราจร เคเบิลทีวี ขณะนี้มีผู้มาลงทุนแล้ว 500 โรงงาน เป็นพวกโรงงานไฮเทคอิเล็กทรอนิกส์ มีบริษัทต่างประเทศ เช่น AMD, Lilly, Hitachi, Sumitomo, NOKIA ฯลฯ มาลงทุน บริษัทแห่งชาติของจีนหลายบริษัทก็มาลงทุนที่นี่ด้วย SIP เป็นตัวอย่างใหม่ของชุมชนการค้าแบบสังคมนิยม (Socialist Commercial Community) จะทำให้เป็นระบบเมืองใหญ่ที่มีแบบแผนเป็นเอกลักษณ์ของตะวันออก ขณะเดียวกันก็เป็นเมืองที่มีความเขียวขจี (สิ่งแวดล้อมดี) ที่นี่มีเจ้าหน้าที่และคนงานที่เลือกมาจากหลายแห่งในประเทศ แล้วส่งไปฝึกที่สิงคโปร์ ขณะนี้ไปกันประมาณ 600 กว่าคน ไปอยู่ราว 2 – 3 สัปดาห์ (ในวีดีโอเห็นรองนายกรัฐมนตรีหลีเสี่ยนหลงของสิงคโปร์ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกับท่านหลี่หลานชิงของจีน) บริษัทก่อสร้าง SIP มีทั้งของจีนและของสิงคโปร์ ในด้านการลงทุน สิงคโปร์ลงทุน 65% จีนลงทุน 35% การบริหารจัดการทำเป็นรูปบริษัท ติดต่อได้รวดเร็ว อำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุน ถือแนวคิดเปิดสู่โลกภายนอกตามยุคโลกาภิวัตน์ รองประธานบริหาร SIP บรรยายต่อเรื่องความเป็นมาของ SIP โดยใช้แผ่นใส เริ่มจากมีการลงนามกันเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์

(น. 236) ค.ศ. 1994 ระหว่างรองนายกรัฐมนตรีหลี่หลานชิงของจีนกับรัฐมนตรีอาวุโสลีกวนยูของสิงคโปร์ ความเหมาะสมของซูโจวคือ การอยู่ใกล้เซี่ยงไฮ้ (ข้าพเจ้ายังไม่ค่อยเข้าใจว่าตกลงการอยู่ใกล้เซี่ยงไฮ้นั้นเป็นเรื่องดีหรือไม่ดี เรื่องดีคือติดต่อกับเซี่ยงไฮ้ได้ง่ายเพราะเป็นศูนย์ความเจริญของประเทศอยู่แล้ว จะได้ใช้บริการต่างๆ แต่บางคนว่าไม่ดีคือ เซี่ยงไฮ้จะแย่งการบริการต่างๆ ไปหมด) มีทะเลสาบจิงจี้ ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าทะเลสาบซีหูในหังโจว ห้าปีแรกเป็นการพัฒนาด้านใต้ของเขตที่ 1 ภายใน 15 ปีจะพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูง โครงการนี้รัฐบาลสนับสนุนเต็มที่ มีผู้นำมาเยี่ยมชมกว่า 40 คนแล้ว เช่น ท่านหลี่เผิง ท่านจูหรงจี ผู้นำต่างชาติก็มา นายกรัฐมนตรีโกจ๊กตงของสิงคโปร์กล่าวว่าการการพัฒนาไปได้เร็วกว่าที่คิด มีการพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้
๐ การวางระบบเศรษฐกิจแบบการตลาด เรื่องสิทธิประโยชน์กฎหมายด้านเศรษฐกิจการค้า
๐ การวางผังเมือง
๐ การจัดการบริหาร
กฎเกณฑ์ต่างๆ นั้นตั้งขึ้นตามความเหมาะสมของประเทศจีนและของซูโจว มีการลงทุนในอุตสาหกรรมหลายด้าน เช่น semiconductor ลงทุนไปแล้ว 250 ล้านเหรียญสหรัฐ ด้านเภสัชกรรม ด้านอุตสาหกรรมอาหาร ประเทศที่มาลงทุนมาก เช่น เยอรมนี (Siemens) ญี่ปุ่น (Hitachi, Sumitomo) อังกฤษ (Wellcome)

(น. 237) ในบริเวณนี้มีโรงเรียนนานาชาติขนาด 18 ห้องเรียน มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และห้องคอมพิวเตอร์ มีการสอนดนตรีและเต้นรำ สอนตั้งแต่ชั้นก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา มีนักเรียนทั้งที่เป็นชาวจีนและชาวต่างประเทศ สอนเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี ปีหน้าจะสร้างสระว่ายน้ำ สรุปลงท้ายว่า ซูโจวเป็นแหล่งวัฒนธรรมแคว้นอู๋ในสมัยชุนชิว รุ่งเรืองในสมัยราชวงศ์ชิง มีชื่อเสียงด้านวัฒนธรรม ยูเนสโกประกาศเป็นมรดกโลก ผู้ที่สนใจเพิ่มเติมค้นรายละเอียดได้ที่ http://www.cs-sip.com แวะไปเข้าห้องน้ำที่โรงแรมข้างๆ เป็นห้องที่ทันสมัยมาก