Please wait...

เปิดพระราชนิพนธ์

ใต้เมฆที่เมฆใต้

พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ. 2538

      “ใต้เมฆที่เมฆใต้”พระราชนิพนธ์ลำดับที่ 31 ในชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการบันทึกการเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2538 ในครั้งนี้เสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลยูนนาน "ยูนนาน" มีความหมายว่า "เมฆใต้" มีประชากรหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก เช่น ชนชาติไป๋ต้าหลี่ ชนชาติไต่ ฯลฯ ได้ทอดพระเนตรสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และเสด็จไปทรงเยี่ยมสถาบันทางวิชาการที่น่าสนใจอื่นๆอีกด้วย

เย็นสบายชายน้ำ

พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ. 2540

      พระราชนิพนธ์ลำดับที่ 38 ในชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ ทรงบันทึกในคราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 14-27 เมษายน 2539 ซึ่งเป็นการเดินทางล่องแม่น้ำแยงซีหรือฉางเจียง ในพระราชนิพนธ์ “ความนำ ทรงกล่าวถึงการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ว่า …หลายปีมาแล้วข้าพเจ้าได้ยินว่าจะมีการสร้างเขื่อนใหญ่ที่สุดในโลกกั้นแม่น้ำฉางเจียง ถ้าโครงการสำเร็จแล้วน้ำจะท่วมพื้นที่กว้างใหญ่ เมืองหรือสถานที่น่าสนใจหลายแห่งจะถูกน้ำท่วมหมด ถ้าอยากจะดูก็ต้องรีบดูในปีสองปีนี้ โครงการสร้างเขื่อนซานเสีย ซึ่งข้าพเจ้าลองแปลเป็นไทยว่า โตรกเขาทั้งสาม นี้ เป็นกรณีที่มีการโต้แย้งกันมากทั่วโลกว่า ยังประโยชน์มหาศาลหรือก่อให้เกิดผลเสีย..

คืนถิ่นจีนใหญ่

พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ. 2541

      พระราชนิพนธ์ลำดับที่ 41 ในชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ และเป็นครั้งที่ 8 ของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ทรงบันทึกไว้เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2540 เป็นคราวที่เสด็จฯ ไปทรงร่วมพิธีส่งมอบฮ่องกงคืนแก่จีน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 อันถือเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของโลก นอกจากนี้ยังเสด็จฯ เยือนสถานที่สำคัญต่างๆ ในมณฑลกวางตุ้ง ดังความในพระราชนิพนธ์ "คำนำ" ว่า "ข้าพเจ้าถือโอกาสที่จะเดินทางไปฮ่องกงครั้งนี้ไปมณฑลกวางตุ้งด้วย เพื่อจะได้รู้จักเมืองซัวเถา เมืองแต้จิ๋ว ซึ่งเป็นแผ่นดินบรรพบุรุษของคน ไทยที่มีเชื้อสายจีนจำนวนมาก ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 แล้วที่ข้าพเจ้าไปเมืองจีน แต่ก็ไม่ค่อยจะได้ไปซ้ำที่ ที่ซัวเถา แต้จิ๋วนี้ยังไม่เคยไปเลย แถมหาหนังสืออ่านก็ยังไม่ได้เรื่องราวที่อยากทราบอีกหลายเรื่อง นอกจากนั้นยังอยากจะเห็นมาเก๊า...

เจียงหนานแสนงาม

พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ. 2543

      พระราชนิพนธ์ลำดับที่ 42 ในชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ ทรงบันทึก ไว้เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 2 เมษายน – 14 เมษายน 2542 ในพระราชนิพนธ์ “คำนำ” ทรงกล่าวเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ ตอนหนึ่งว่า

      "…คนไทยคุ้นเคยกับคำว่า เจียงหนาน หรือที่ภาษาจีนแต้จิ๋วออกเสียงว่า กังนั้ม และภาษาไทยออกเสียงเคลื่อนไปว่า กังหนำ เพราะมีภาพยนตร์เกี่ยวกับจักรพรรดิเฉียนหลงเสด็จประพาสเจียงหนานมาฉายหลายเรื่อง ภาพยนตร์จีนกำลังภายในที่ฉายกันทางโทรทัศน์ก็มีอยู่หลายเรื่องที่กล่าวถึงเจียงหนาน เรื่อง มังกรหยก ของกิมย้ง ก็เอาเจียงหนานมาเป็นฉากส่วนหนึ่งของเรื่อง มีผู้กล้าหาญทั้งเจ็ดแห่งกังหนำ อาจารย์ของก๊วยเจ๋งเป็นตัวละครในเรื่องด้วย เพลงในภาพยนตร์เรื่องจอมใจจักรพรรดิ หรือเจียงซานเหม่ยเหริน ก็ร้องบรรยายถึงเจียงหนานเช่นกัน จนคำว่า "เจียงหนานเห่า" หรือ เจียงหนานแสนงาม เป็นวลีที่ชาวจีนพูดกันติดปาก

      เจียงหนานแสนงามทิวทัศน์เก่าที่คุ้นเคยแดดออก บุปผาริมนทีแดงกว่าเพลิงชุนเทียนย่างมา น้ำนทีเขียวดุจครามไม่คิดถึงเจียงหนานได้อย่างไร

พระราชนิพนธ์เสด็จฯ เยือนจีน

            ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่ละครั้ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระอักษรบันทึกเรื่องราวต่างๆ ไว้โดยละเอียด และมีพระวิริยะทรงพระราชนิพนธ์สารคดีบันทึกการเดินทาง พิมพ์เป็นหนังสือเผยแพร่ความรู้และข้อสนเทศด้านต่างๆ เกี่ยวกับจีน..

ต่อไป >>

<<ย้อนกลับ