Please wait...

เปิดพระราชนิพนธ์

ย่ำแดนมังกร

พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ. 2524

ภาคภาษาจีน พิมพ์เป็นครั้งที่ 3: พ.ศ. 2525

พิมพ์ครั้งที่ 5 ปรับปรุงใหม่: พ.ศ. 2538

      หนังสือพระราชนิพนธ์ "ย่ำแดนมังกร" นี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบันทึกเรื่องราวการเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลจีน ในระหว่างวันที่ 12-19 พฤษภาคม 2524 ในครั้งแรกนี้ เสด็จฯ เยือนกรุงปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน นครซีอาน มณฑลส่านซี นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน และเสด็จฯ เยือนฮ่องกงด้วย ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2524..

เพิ่มเติม คลิก

มุ่งไกลในรอยทราย

พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ. 2533

      บทพระราชนิพนธ์นี้เป็นลำดับที่ 11 ในชุดการเสด็จพระราชดำเนินเยือนนานาประเทศอย่างเป็นทางการ "มุ่งไกลในรอยทราย" ทรงพระราชนิพนธ์เนื่องในการเสด็จพระราชดำเนินเยือน สาธารณรัฐประชาชนจีนอีกครั้งหนึ่ง ในครั้งนี้ได้เสด็จพระราชดำเนินตามเส้นทางสายแพรไหม (Silk Road) ซึ่งเป็นเส้นทางการค้าระหว่างประเทศสมัยก่อนที่ดำเนินการ โดยกองคาราวานเชื่อมการติดต่อค้าขายระหว่างจีนกับแคว้นต่างๆในเอเชียและยุโรป เส้นทางสายแพรไหมทางบกเริ่มขึ้นเมื่อประมาณปลายศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสตกาล มีจุดเริ่มต้นที่เมืองฉางอาน (หรือชีอาน) ผ่านเมืองต่างๆทางตะวันตกของจีน ผ่านทะเลทรายโกบี ทะเลทรายตากลามากัน ...

เพิ่มเติม คลิก

แกะรอยโสม

พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ. 2534

      พระราชนิพนธ์ลำดับที่ 14 ในชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ ในครั้งนี้ทรงบันทึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ระหว่างวันที่ 18–29 มีนาคม 2534 ซึ่งจะมีช่วงวันที่ 23-25 มีนาคม 2534 ที่เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน เสด็จฯ ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญในกรุงปักกิ่งและบริเวณใกล้เคียง ดังความในพระราชนิพนธ์ "ความนำ"..

เพิ่มเติม คลิก

ไอรักคืออะไร

พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ. 2536

      พระราชนิพนธ์ลำดับที่ 19 ในชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ ทรงบันทึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนช่วงวันที่ 3-5 ตุลาคม 2535 และประเทศมองโกเลีย ระหว่างวันที่ 6-12 ตุลาคม 2535 ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้ เสด็จฯ ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญในกรุงปักกิ่งและมหานครเทียนสิน..

เพิ่มเติม คลิก

พระราชนิพนธ์เสด็จฯ เยือนจีน

            ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่ละครั้ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระอักษรบันทึกเรื่องราวต่างๆ ไว้โดยละเอียด และมีพระวิริยะทรงพระราชนิพนธ์สารคดีบันทึกการเดินทาง พิมพ์เป็นหนังสือเผยแพร่ความรู้และข้อสนเทศด้านต่างๆ เกี่ยวกับจีน..

ต่อไป >>