Please wait...

<< Back

" เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนนอก วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2544 "


(น.156) รูป 174 มวยจีน
Practising Taiji.

(น.157) วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2544 รำมวยจีน วันนี้เป็นวันแรกที่แต่งชุดวอร์มเต้น เย็นหน่อยตอนแรก ต่ออีกท่าหนึ่ง วันนี้เรียนภาษาจีนขึ้นบทที่ 4 เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงและเด็ก เมื่อเรียนจบแล้วอาจารย์หวัง (อาจารย์ด้านภาพถ่าย ตัวใหญ่ ถ่ายภาพนิ่ง) เอาสมุดภาพประเทศจีนเมื่อ 10 ปีที่แล้วที่อาจารย์หวังถ่ายเอง บางรูปเป็นภาพประวัติศาสตร์เพราะปัจจุบันไม่มีแล้ว สนทนาภาษาจีน เรียนเกี่ยวกับสถานภาพของผู้หญิงและเด็กในด้านการสาธารณสุข และข้อมูลเกี่ยวกับงานแสดงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะไปดูคืนนี้


(น.158) รูป 175 ดอกไม้ประจำวัน
Today flowers.

(น.158) รับประทานอาหารกลางวัน ห้องอาหารทำเต้าหู้ ซุปไก่ ผัดผัก ข้าวผัดมาให้ เขียนคำบรรยายรูปที่อาจารย์หวังถ่ายข้าพเจ้าและให้ส่งไปทูลเหล้าฯ ถวายเป็นเล่มที่ 2 ช่วงบ่ายเรียนวาดรูป วันนี้มีทีวีมา ครูก็เลยเอารูปมาแสดงและอธิบายแต่ละรูป วาดรูปดอกโบตั๋นสีแดง มีใบอ่อนใบแก่ เกสรคล้ายๆ กับเกสรบัว แต่เส้นบางกว่า มีผึ้งบินมา 2 ตัว เมื่อเขียนเสร็จแล้วครูเขียนชื่อตอกตราว่าเป็นการทำงานร่วมกัน ป้าจันมาทำข้าวผัดคะน้าให้ ไม่ต้องทำเอง คั่วข้าวโพด (ไมโครเวฟ) แล้วตัวเองก็รับประทานไม่หมด เอาไปแบ่งให้ใครต่อใคร ทูตดอนเอาข้อมูลที่เขาประชุมวันนี้มาให้ มีการเข้าใจผิดเรื่องเวลากันบ้าง อาจารย์จังซิ่วหวนมาบอกกับข้าพเจ้าว่าออกทุ่มหนึ่ง แต่สถานทูตบอกว่า 6 โมง 45 ที่จริงไปทุ่มหนึ่ง


(น.158) รูป 176 ภาพดอกโบตั๋น ข้าพเจ้าวาดดอกเล็ก
Painting of peonies. The smallest one was painted by me.


(น.159) รูป 177 ถ่ายกับครู
With the teacher.


รูป 178 ภาพที่ครูวาด
Painting by my teacher.


(น.160) รูป 179 ไปดูนิทรรศการโครงการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงและการพัฒนาการวิจัยแห่งชาติ
At the exhibition of the National High Technology and Research Development Program.

(น.160) ไปถึงมีคนมารับ เขามีถุงกระดาษใส่ข้อมูลให้และมีผู้บรรยาย เริ่มต้นที่ประวัติของงานนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนเป็นผู้จัดงาน 15 ปีของโครงการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงและการพัฒนาการวิจัยแห่งชาติ โครงการนี้เริ่มต้นเมื่อวันที่ 3 เดือนมีนาคม ค.ศ.1986 (จึงเรียกว่า โครงการ 863) นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ 4 ท่านของจีนเขียนจดหมาย ถึงท่านเติ้งเสี่ยวผิงว่า ทั้ง 4 ท่านติดตามความคืบหน้าโครงการ Star war ของสหรัฐอเมริกาและโครงการวิทยาศาสตร์อื่นๆ ทั่วโลก ฉะนั้นจีนควรมีโครงการวิทยาศาสตร์ของตนเองและศึกษาความก้าวหน้าทางวิทยาการในต่างประเทศ ท่านเติ้งเสี่ยวผิงสนับสนุนให้เกิดโครงการนี้ทันที สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่นต่างๆ ในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์ และเทคโนโลยีทางทะเล พัฒนาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิจัยและการพัฒนา 5 ปี ผลที่คาดหวังคือ การพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้า ใช้เทคโนโลยีพัฒนาอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ ผู้นำจีนทุกท่านเอาใจใส่เรื่องนี้


(น.160) รูป 180 ดูนิทรรศการด้านต่างๆ เช่น ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ การวิจัย DNA
Looking at the exhibition on various projects, for example, biological technology, DNA research.


(น.161) รูป 181 การทำ Cloning แกะ
Cloned sheep.

(น.161) ได้ดูนิทรรศการด้านต่างๆ แต่ละด้าน เขามีถุงให้คนที่มาชมงานใส่เอกสารต่างๆ ที่แจก คนแน่นมาก มีโครงการแสดงมาก ได้ดูเพียงอย่างละนิดละหน่อย

Next >>