Please wait...

ความเคลื่อนไหว

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม
05 พฤศจิกายน 2562 แนวทางการเขียนตำราในสาขาวิชาภาษาจีน
02 พฤศจิกายน 2562 จิ๋นซี : จักรพรรดิที่โลกไม่ลืม
01 พฤศจิกายน 2562 วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร 2
24 ตุลาคม 2562 ความรู้พื้นฐานการเขียนพู่กันจีน
18 ตุลาคม 2562 จากกองทัพทหารดินเผาสู่การศึกษาจิ๋นซีฮ่องเต้และการรวมชาติจีน
11 ตุลาคม 2562 เกิดอะไรในฮ่องกง : วิเคราะห์การประท้องในฮ่องกง กับผลกระทบในจีน / อุษาคเนย์
08 ตุลาคม 2562 ชีวิตและงานของศาสตราจารย์เจียแยนจอง (ศ.ยรรยง จิระนคร)
24 กันยายน 2562 จิ๋นซีฮ่องเต้กับตุ๊กตาทหารม้าดินเผา
20 กันยายน 2562 วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร
06 กันยายน 2562 การประชุมวิชาการระดับชาติ "จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5"
29 สิงหาคม 2562 หลู่ซวิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสังคม
24 สิงหาคม 2562 พหุนิยมการยอมรับความเป็นอื่น
23 สิงหาคม 2562 ขงจื่อสอนอะไร
13 สิงหาคม 2562 ฮ่องกงทำไมต้องประท้วง?
19 กรกฎาคม 2562 การประชุมจีนศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2
19 กรกฎาคม 2562 ศิลปินหญิงในประวัติศาสตร์ศิลปะจีน
21 มิถุนายน 2562 เส้นทางพุทธศาสนามหายานจากอินเดียสู่จีนผ่านภาษาสันสกฤต
01 มิถุนายน 2562 งามสัมมนาและเปิดตัวหนังสือ เกิดใหม่ในกองเพลิง : รวมเรื่องสั้นจีนสมัยใหม่
24 พฤษภาคม 2562 พิธีบูชาวันพุทธประสูติความหมายวันวิสาขบูชาในแบบพุทธศาสนามหายาน
23 พฤษภาคม 2562 ขบวนการสี่พฤษภาคมในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีน
23 เมษายน 2562 CENTENNIAL ANNIVERSARY OF THE MAY FOURTH MOVEMENT
19 เมษายน 2562 การแปลนิยายจีนร่วมสมัย
30 มีนาคม 2562 งานแปลนิยายจีน ก้าวที่ผ่านมาสู่ก้าวอนาคต
22 มีนาคม 2562 วัดจีน พุทธสถานมหายาน
21 มีนาคม 2562 "Zheng He's Images in Chinese History"
15 มีนาคม 2562 ความรู้เรื่องฮวงซุ้ยและป้ายสถิตวิญญาณของคนจีน
18 กุมภาพันธ์ 2562 เมื่อหลู่ซวิ่นเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่
08 กุมภาพันธ์ 2562 เชื้อสายจีนในราชวงศ์จักรี
02 กุมภาพันธ์ 2562 รูปแบบประเพณีและอิทธิพลจากภายนอกที่มาของภาพพระอาทิตย์และพระจันทร์ในศิลปะจีน
01 กุมภาพันธ์ 2562 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในไต้หวัน
23 มกราคม 2562 การบริหารจัดการห้องเรียนภาษาจีนในยุค4.0
18 มกราคม 2562 ไท่ซุ่ย : เทพแห่งดวงชงของจีน
18 มกราคม 2562 "PRESIDENT TRUMP'S INDO-PACIFIC STRATEGY AND SOUTHEAST ASIA"
21 ธันวาคม 2561 คลินิกการแปลไทยจีน - จีนไทย (พจนานุกรมที่ใช้อาจไม่ถูกต้องเสมอไป)
21 ธันวาคม 2561 กิมย้ง... เต้ายุทธจักรนิยายกำลังภายใน
23 พฤศจิกายน 2561 แนวโน้มนิยายกำลังภายใน ยุคปัจจุบันและพัฒนาการในอนาคต
17 พฤศจิกายน 2561 วรรณกรรมเฟมินีสต์จีน กับบทพระราชนิพนธ์แปลของสมเด็จพระเทพฯ
16 พฤศจิกายน 2561 เลือดข้น คนจีน วัฒนธรรมครอบครัวจีนในสังคมไทย
19 ตุลาคม 2561 ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยและจีน
17 ตุลาคม 2561 ไทยศตวรรษจีน : เอกราชและอธิปไตยไทยในเงามังกร
12 กันยายน 2561 ถอดรหัสความคิดสีจิ้นผิง : ความฝันของจีน
06 กันยายน 2561 การประชุมวิชาการระดับชาติ จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4
05 กันยายน 2561 CHINA 5.0 เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และกฎหมายในจีนยุคใหม่
23 สิงหาคม 2561 EAST ASIA IN 2018 : จุดยืนของไทยและอาเซียนในสงครามการเมื่องการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา
19 กรกฎาคม 2561 ถอดบทเรียนการใช้ประโยชน์จากระเบียงเศรษฐกิจ กรณีเส้นทาง R3A
13 กรกฎาคม 2561 หวางหยางหมิง เมื่อคุณถูกต้องแล้ว โลกนี้ก็จะถูกต้อง
02 กรกฎาคม 2561 โบราณคดีอิสลามจากรัฐทวารวดี ปาตานี ถึงอยุธยา
27 มิถุนายน 2561 เถรวาทในเอเชียอาคเนย์ต้นสหัสวรรษที่สองหลังคริสตกาล:ด้านประวัติศาสต์ศิลปะ
27 มิถุนายน 2561 "ในความ" และ "ความนัย" : ภารกิจงานแปลไทย-จีน และ จีน-ไทย ก้าวย่างศตวรรษที่ 20 สู่ 21
22 มิถุนายน 2561 เส้นทางการพัฒนาประเทศจีนจากเหมาเจ๋อตงถึงสีจิ้นผิง
15 มิถุนายน 2561 สำนวนและสุภาษิตของชาวแต้จิ๋ว
26 พฤษภาคม 2561 LHONG BOOK FAIR 2018
22 พฤษภาคม 2561 ร้อยคู่ไหมไทยจีน ทิทรรศน์ภาษาและวัฒนธรรมศึกษาไทยจีน
18 พฤษภาคม 2561 ศาลเจ้าจีนในกรุงเทพ
12 พฤษภาคม 2561 ข้ามศาสตร์ ข้ามสื่อ ข้ามวัฒนธรรม เทคนิคและทฤษฎีการแปลจีน-ไทย
27 เมษายน 2561 การสืบทอดและการผลิตซ้ำความเชื่อ ตำนาน และพิธีกรรมเกี่ยวกับ พระอุปคุตในสังคมไทยปัจจุบัน
26 เมษายน 2561 ความมหัศจรรย์ของตุ้ยเหลียน (บทกลอนคู่ของจีน)
22 มีนาคม 2561 พระมัญชุศรีโพธิสัตว์กับรหัสธรรมบางประการ
19 มีนาคม 2561 THe Chinese in Thailand
26 กุมภาพันธ์ 2561 EAST ASIA IN 2018 : จากที่ประชุมสัมชชาครั้งที่ 19 สู่ความเป็นมหาอำนาจโลกของจีน
19 มกราคม 2561 เกร็ดน่ารู้คณะสงฆ์จีนนิกาย
07 มกราคม 2561 จากบูรพาสู่อุษาคเนย์ : ย้อนรอยสู่แผ่นดินแดนบรรพบุรุษ
03 มกราคม 2561 "ผู้หญิง" ในวรรณกรรมจีนสมัยปัจจุบัน
22 ธันวาคม 2560 250 ปี พระเจ้าตากสินมหาราช ต้นธารจีนสยาม
15 ธันวาคม 2560 งิ้ว กล้า ก้าว ทดสอบความกล้าหาญไปกับตำนานมหรสพจากแผ่นดินใหญ่
18 พฤศจิกายน 2560 จีนสำเพ็ง...ที่ฝั่งธนฯ
17 พฤศจิกายน 2560 เกร็ดเรื่องจีนที่คุณไม่เคยรู้
20 ตุลาคม 2560 ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ลูกจีนผู้มีคุณูปการต่อสังคมไทย
29 กันยายน 2560 อิทธิพลศิลปะจีนในงานพุทธศิลป์ไทย
21 กันยายน 2560 One Belt and One Road นโยบาย : หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางผลกระทบต่อประเทศไทย
18 กันยายน 2560 ความทรงจำเคล้าจินตนาการ : อยุธยาในฝันกับการสร้างประวัติศาสตร์ชาติไทย
15 กันยายน 2560 ตี้จูเอี๊ยและปุนเถ้ากง เทพผู้คุ้มครองบ้านและชุมชนจีนโพ้นทะเล
08 กันยายน 2560 การประชุมวิชาการระดับชาติ จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3
26 สิงหาคม 2560 การผสมผสานของวรรณกรรมตะวันตกกับศิลปะตะวันออกบนแผ่นฟิล์ม
18 สิงหาคม 2560 สีดา ราม : ความทุกข์ของเทพความรักของหญิง
21 กรกฎาคม 2560 ความฝันในหอแดงกับปมปริศนาการสวรรคตของจักรพรรดิยงเจิ้ง
21 กรกฎาคม 2560 ONE BELT ONE ROAD เส้นทางสายไหม ศตวรรษที่ 21 วิกฤตหรือโอกาส?
24 มิถุนายน 2560 ตามรอยวิถีจีนชาวปากน้ำ
24 มิถุนายน 2560 ถอดรหัสธรรมในพระพุทธศาสนามหายาน
23 มิถุนายน 2560 ปัญหาความคลุมเครือของยุคต้นประวัติศาสตร์จีน
18 พฤษภาคม 2560 ชีวิต ผู้คน ชุมชน บนเส้นทางการค้าโบราณ
18 พฤษภาคม 2560 คุณค่าและความหมายภาพมงคลจีน (กรณีศึกษาภาพหยางหลิ่วซิง นครเทียนจิน ประเทศจีน)
29 เมษายน 2560 เศรษฐศิลป์ : โลกแห่งวัตถุในปรัชญาตะวันออก
20 เมษายน 2560 ขงเบ้งเคยปราบไทหรือเปล่า?
26 มีนาคม 2560 รู้เช่นเห็นชาติจีน ผ่านวรรณกรรมจียสมัยปัจจุบัน
19 มีนาคม 2560 กวีนิพนธ์แบบ "ฉือ" : ทำไมต้องสมัยราชวงศ์ซ่ง??
05 มีนาคม 2560 ทำไมไหว้เจ้า ไหว้เจ้าทำไม ในยุคไอที
19 กุมภาพันธ์ 2560 อิทธิพลของแนวคิดสตรีนิยมแบบติงหลิง ต่อแนวทางปฏิวัติวัฒนธรรมแบบเหมาอิสม์
17 กุมภาพันธ์ 2560 เทคนิคการแปล จีน-ไทย / ไทย-จีน
06 กุมภาพันธ์ 2560 ตามรอยร้อยปี จากบูรพาสู่อุษาคเนย์
20 มกราคม 2560 ธ ผู้สถิตแดนฟ้ากับปวงประชาไทย-จีน
19 มกราคม 2560 Cultural Preservation, Inheritance and Development in the Cultural and Creative Industry
09 มกราคม 2560 ความสัมพันธ์จีน-อาเซียนภายใต้นโยบาย 1 แถบ 1 เส้นทาง
05 มกราคม 2560 เกาะรัตนโกสินทร์ การทับซ้อนและมิติของพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
18 ธันวาคม 2559 พลังผู้หญิง แม่ เมีย และเทพสตรี : ความจริงและภาพแทน
16 ธันวาคม 2559 เรียนจีนอย่างไรให้ได้ผล
03 ธันวาคม 2559 จับทางเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว ฟังความรอบข้างไทย-จีน
19 พฤศจิกายน 2559 ยมบาลในนวนิยายของจีน จากคติความเชื่อเรื่องนรกภูมิของอินเดียที่กลายเป็นจีน
18 พฤศจิกายน 2559 บทเพลงกล่อมเด็กและลำนำพื้นบ้าน แต้จิ๋ว
16 ตุลาคม 2559 จากบูรพาสู่อุษาคเนย์กระแสไหลบ่าของจีนโพ้นทะเลที่ไม่เคยหยุด
08 ตุลาคม 2559 ความขัดแย้งและวัฒนธรรมสอยนวลพันผิดในสังคมไทย
23 กันยายน 2559 หลิ่วซิ่ว ปฐมจักรพรรดิราชวงศ์อั่นตะวันออกในประวัติศาสตร์และวรรณกรรม
09 กันยายน 2559 การประชุมวิชาการระดับชาติ จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2
25 สิงหาคม 2559 เศรษฐกิจจีนภายใต้สถาวะปกติใหม่
19 สิงหาคม 2559 พุทธศาสนามหายานในเอเชียตะวันออก
06 สิงหาคม 2559 ประเพณีก้าวพ้นวัยเด็กของชาวจีน (เส่งเต็ง ชุกฮวยฮึ้ง) : จากประเพณีชุกฮวยฮึ้งถึงโคมแดงหน้าคฤหาสน์โซวเฮงไถ่
03 สิงหาคม 2559 รูปแบบการแพร่กระจายวรรณกรรมสามก๊กในประเทศไทย
30 กรกฎาคม 2559 เยาวราชในสายตาอู๋จี้เยียะ 2474-2520 : แหล่งรวมสีสันบันเทิงชาวจีนสยาม
22 กรกฎาคม 2559 วิวัฒนาการการแปล วรรณกรรมร้อยกรองจีนโบราณ สมัยรัตนโกสินทร์
28 มิถุนายน 2559 การเผยแพร่ศาสนาของชาวจีนโพ้นทะเล กับเครือข่ายทางสังคมของชาวจีน
21 มิถุนายน 2559 หยกใสร่ายคำในวงวรรณ
17 มิถุนายน 2559 โลกของสามกษัตริย์ ห้าจักรพรรดิในตำนานจีน
19 พฤษภาคม 2559 ปรากฎการณ์จีนใหม่ในประเทศไทยและแระเทศลุ่มแม่น้ำโขง
13 พฤษภาคม 2559 การศึกษาและวัฒนธรรมไต้หวัน
23 เมษายน 2559 เรื่องก้วยก้วย : อัตลักษณ์ของกินขิงไหว้ในวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋ว
21 เมษายน 2559 จีนบุกไทย
21 เมษายน 2559 บรรลุเซียนหรือพุทธะ อย่างไหนดีกว่ากัน ?
04 เมษายน 2559 สามถิ่นต่างภาษาในมณฑลกว้างตุ้ง : เหมนโจว แต้จิ๋ว กวางโจว บรรพชนลูกจีนอุษาคเนย์
28 มีนาคม 2559 อนาคต 5 ปี เศรษฐกิจจีนภายใต้ แผนพัฒน์ ฉบับ 13
27 มีนาคม 2559 สถาปัตย์ศิลป์ในเวียงวังราชวงศ์ชิง
26 มีนาคม 2559 การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในยุคศตวรรษที่ 21
25 มีนาคม 2559 ปริทรรศน์วัฒนธรรมไต้หวัน
24 มีนาคม 2559 เครื่องปั้นดินเผาจีน บนเส้นทางสายใหม่ที่พาดผ่านทางทะเลประเทศไทย
23 มีนาคม 2559 ความรักใดจะไม่ปวดร้าว คำถามนิยามความรัก
17 มีนาคม 2559 เส้นทางสายไหมทางทะเล การค้าโบราณกับความเชื่อมโยงสมัยใหม่
15 มีนาคม 2559 สโมสรเสวนา : โจโฉ 3 มิติ
13 มีนาคม 2559 สถานภาพสามก๊กศึกษาในประเทศไทย
11 มีนาคม 2559 นางงูขาว : ยอดนิทางพื้นบ้านสู่งิ้ว
11 มีนาคม 2559 ปุนเถ้ากง : เทพ "เจ้าที่" จีนในสังคมไทย
28 กุมภาพันธ์ 2559 มหรสพจีนในประเทศไทย
14 กุมภาพันธ์ 2559 มนตรยาน ในประวัติศาสตร์จีน
13 กุมภาพันธ์ 2559 ภาวะผู้นำภูมิปัญญาตะวันออก
11 กุมภาพันธ์ 2559 สามก๊ก วรรณคดีบนวิถีแห่งชัยชนะและอำนาจ
03 กุมภาพันธ์ 2559 พุทธกับเต๋า เราแยกอย่างไร
30 มกราคม 2559 ความเข้าใจเรื่องชง แก้ชง และพิชิตชง
22 มกราคม 2559 จตุรมหาโพธิสัตว์จีน
15 มกราคม 2559 ขุนศึกตระกูลหยางในประวัติศาสตร์และนิยาย
15 มกราคม 2559 จีน-ไทย พี่น้องกัน : เบื้องหลังมิตรภาพและความสัมพันธ์
25 ธันวาคม 2558 นานาเรื่องน่ารู้ ของอาหารจีนในไทย
28 พฤศจิกายน 2558 เสียงตามสาย หลีติฮูเซีย สื่อสานมวลชนที่เลือนหาย
27 พฤศจิกายน 2558 เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 ข้อเสนอแห่งสันติภาพและการพัฒนา / ตามรอยเส้นทางแห่งสันติภาพยุค "เจิ้งเหอ" เมื่อ800ปีก่อน
20 พฤศจิกายน 2558 ภาษาแต้จิ๋ว ที่เลือนหายในสังคมไทย (ตอนที่2)
30 ตุลาคม 2558 สายสัมพัน์ลึกซึ้งกวางสี-ไทย นิทานปลาบู่ทอง
27 กันยายน 2558 คุณค่าและประโยชน์ของการศึกษาวรรณกรรม "ความฝันในหอแดง"
25 กันยายน 2558 การประชุมวิชาการระดับชาติ จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1
25 กันยายน 2558 เปอรานากัน วัฒนธรรมลูกผสมในเรื่องเล่าของสิงคโปร์
20 กันยายน 2558 สถานภาพของ "ความฝันในหอแดง" ในวรรณกรรมจีนและในสังคมไทย
19 กันยายน 2558 ศาสนาเต๋ากับเทศกาลกินเจเดือนเก้า
18 กันยายน 2558 อ่านคนทะลุใจด้วย กลยุทธ์สามก๊ก
13 กันยายน 2558 ความจริงที่ซ่อนอยู่ใน "ความฝันในหอแดง"
10 กันยายน 2558 จากเหมยโจว 100 ปีแห่งความเปลี่ยนแปลง
06 กันยายน 2558 ความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับวรรณกรรม "ความฝันในหอแดง"
14 สิงหาคม 2558 มิติใหม่ความสัมพันทางการทูตไทย-จีน 40 ปี
27 กรกฎาคม 2558 ปฏิทินชีวิตชาวจีน ความหมาย และวิถีปฏิบัติจากเกิดจนวายชนม์
23 กรกฎาคม 2558 New Maritime Silk Road
17 กรกฎาคม 2558 ศัพท์และสำนวนแต้จิ๋ว ที่เลือนหายในสังคมไทย
10 กรกฎาคม 2558 อาจารย์สอนภาษาจีนในมหาวิทยาลัยกับการวิจัย : วิจัยอะไร วิจัยทำไม วิจัยอย่างไร
26 มิถุนายน 2558 งิ้วไทย แปดเซียน ถวายพระพร
21 มิถุนายน 2558 ย้อนรอยสังคมสมัย ร.4-ร.5 ผ่านวรรณกรรมจีน
19 มิถุนายน 2558 กีฬา ดนตรี ประเพณี ของเยาวชนเชื้อสายจีนยูนนานในภาคเหนือของไทย
22 พฤษภาคม 2558 ซ้องกั๋ง ต้นแบบวรรณกรรมกฏบของจีน
06 พฤษภาคม 2558 สามก๊ก ทำไม เพื่ออะไร
24 เมษายน 2558 ความฝันในหอแดง เพชรเม็ดงามแห่งวรรณกรรมจีนที่ไม่ควรมองผ่าน
24 เมษายน 2558 เจิ้งเหอ : สมุทรยาตราอุษาคเนย์ ร้องรอยแห่งความสัมพันธ์ภูมิภาคอาเซียน
02 เมษายน 2558 ศิลปกรรมรัตนโกสินทร์ภาพสะท้อนความเชื่อ ของชาวจีนโพ้นทะเล
02 เมษายน 2558 หัวใจของค่านิยมทางวัฒนธรรมจีนดั้งเดิม
01 เมษายน 2558 ภาษาจีนในอาชีพ พนักงานต้อนรับบนเครื่องอิน
28 มีนาคม 2558 "งิ้ว" ศาสตร์ศิลป์ กลิ่นอายจีน
28 มีนาคม 2558 ความสัมพันธ์จีน-ไทย ในงานพุทธศิลป์พระนั่งเกล้าฯ
27 มีนาคม 2558 ชาวจีนในสังคมมลายูปาตานี
25 มีนาคม 2558 เข้าใจนักท่องเที่ยวจีนเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
21 มีนาคม 2558 ห้องสินคุณค่าและสถานภาพในประวัติวรรณคดีจีน
20 มีนาคม 2558 สืบค้นเรื่องราวชาวจีนสมัยกรุงธนบุรี
19 มีนาคม 2558 จากวรรณกรรมคลาสสิกสู่หนังสือขายดี : ประวัติศาสตร์ของสามก๊กในสังคมไทย
12 มีนาคม 2558 อ่านหลุนอี่ว์ แปลขงจื่อ
12 มีนาคม 2558 สัมมนาประจำปี "เอเชียตะวันออกในปี 2015"
07 มีนาคม 2558 บทบาทจีนที่อาเซียนพึงพินิจ
06 มีนาคม 2558 มองโจโฉจากวรรณกรรมและประวัติศาสตร์จริง
05 มีนาคม 2558 ศาสตร์มหาอำนาจ ปรัชญาหน้าด้านใจดำ
27 กุมภาพันธ์ 2558 มองคนจีนผ่านงานศิลปกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์
26 กุมภาพันธ์ 2558 มิตรภาพจีน-ไทย ในรอบ 4 ทศวรรษ
20 กุมภาพันธ์ 2558 วิริยบารมีของพระถังซัมจั๋ง
14 กุมภาพันธ์ 2558 นิกาย ฌาน(เซน) เอกลักษณ์พุทธศาสนาแบบจีน
13 กุมภาพันธ์ 2558 การเขียนพู่กันจีนกับเทศกาลตรุษจีน
13 กุมภาพันธ์ 2558 เปาบุ้นจิ้น ตอน ประหารราชบุตรเขย
07 กุมภาพันธ์ 2558 หลี่ว์โฮ่ว กษัตรีย์องค์แรกในประวัติศาสตร์จีน ?
30 มกราคม 2558 ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมทางทะเลของจีนกับ AEC
28 มกราคม 2558 ซุนยัตเซน วีรชนแห่งการประนีประนอมในประวัติศาสตร์รัฐชาติจีน
23 มกราคม 2558 ปรากฎการณ์นิยายกำลังภายในกับหนังจีนในสังคมไทย
24 พฤศจิกายน 2557 ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 4
22 พฤศจิกายน 2557 ปักกิ่ง : เชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมสู่งานสร้างสรรค์
12 พฤศจิกายน 2557 แพทย์จีน ศาสตร์โบราณที่ไม่เคยล้าสมัย
12 พฤศจิกายน 2557 ขงจื้อ : ตัวจริงในตำนาน ในปรัชญา ในสังคม และในลัทธิการเมือง
08 พฤศจิกายน 2557 คุณค่าและสถานะของวรรณกรรม หงโหลวเมิ่ง (ความฝันในหอแดง) ในประวัติศาสตร์
04 พฤศจิกายน 2557 คริสตังจีนถิ่นสยามกับคำถามถึงศริสต์ในแดนมังกร
29 ตุลาคม 2557 "เล็กๆ" ไม่ ... "ใหญ่ๆ" จีนทำ
25 ตุลาคม 2557 ซุนยัตเซ็น
19 ตุลาคม 2557 สามก๊ก จริงหรือเท็จ ตอน ค้นหาวีรชนที่หล่นหาย
16 ตุลาคม 2557 พิธีแก้กรรมให้แก่ผู้ล่วงลับ
15 ตุลาคม 2557 สีจิ้นผิงในมุมมองของผู้แปล
11 ตุลาคม 2557 ประวัติศาสตร์ไทยในจดหมายเหตุจีน "หมิงสือลู่" และ "ชิงสือลู่"
26 กันยายน 2557 ถอดรหัสจิตกรรมจีน
18 กันยายน 2557 ไซ่ฮั่น ประวัติศาสตร์มุขปาฐะวรรณกรรม
13 กันยายน 2557 ถงเรื่องคุณ เถียงเรื่องค่า
12 กันยายน 2557 เทพเจ้าจีน
29 สิงหาคม 2557 เล่าเรื่องเบื้องหลังการค้าทางทะเลสมัยโบราณ
21 สิงหาคม 2557 ศาสตร์หน้าด้านใจดำ
09 สิงหาคม 2557 สรรพศาสตร์ประวัติศาสตร์ศิลป์
01 สิงหาคม 2557 สารทจีน ออกพรรษา ไหว้พระจันทร์... ศรัทธาที่สับสนในสังคมไทย ความเชื่อที่แปรเปลี่ยนตามยุคสมัยถึงคราวบททวนหาจุดเริ่มต้น
31 กรกฎาคม 2557 การหลอมรวมของชนชาติส่วนน้อยในจีนตอนใต้
26 กรกฎาคม 2557 เล่า ชวน หัว "เจาะลึกเรื่องสามก๊ก"
24 กรกฎาคม 2557 วัฒนธรรมพุทธศาสนาแบบจีน
20 กรกฎาคม 2557 เล่าชวนหัว "ชำปอกงเยือนไทย"
05 กรกฎาคม 2557 ชีวประวัติ "ขงจื่อ" ปรัชญาด้านคุณธรรม และจริยธรรม
19 มิถุนายน 2557 เรียนต่อที่ไหนดี ระหว่างจีนกับไต้หวัน
05 มิถุนายน 2557 การประชุมทางวิชาการจีนศึกษาระดับนานาชาติ ครั้งที่2 ไข่มุกหล่นบนจานหยุก จีนภิวัฒน์ ภาษา วรรณกรรมและวัฒนธรรม
27 พฤษภาคม 2557 จากบูรพสู่อุบาคเนย์ ชีวิตนักข่าวจีนในดินแดนทะเลใต้ก่อนยุคอาเซียน
22 พฤษภาคม 2557 ชอว์บราเดอร์ ยักษ์ใหญ่แห่งวงการภาพยนต์เอเชีย
09 พฤษภาคม 2557 ร่ำชา จาก "ฟ้า" สู่ "ชาวดิน" แกะรอยวัฒนธรรมการดื่มชาของชาวจีน ก่อนนิยมแพร่หลายสู่กลุ่มชนทั่วไป
07 พฤษภาคม 2557 การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมบนเส้นทางการค้าทางทะเล
29 เมษายน 2557 ภูมิปัญญาทันโลก เติ้ง เสี่ยว ผิง ผู้นำพลิกแผ่นดิน
25 เมษายน 2557 ปัญหาและทิศทางการจัดการการศึกษาภาษาจีนในมหาวิทยาลัยไทย
24 เมษายน 2557 สิบสองปันนากับยุทธศาสตร์ พัฒนาจีนตอนใต้
24 เมษายน 2557 หญิงอ่านเขียน เขียนอ่านหญิง
21 เมษายน 2557 "ตัวตน" ของคนจีนกรุงเก่า บทบาทและคุณูปการต่อสังคมและการแปงบ้านแปงเมืองกรุงเก่า
26 มีนาคม 2557 มหาอำนาจจีน อิทธิพลทางเศรษฐกิจ การทหาร และความมั่นคง ต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
07 มีนาคม 2557 เหตุเกิดในราชวงศ์ถัง
07 มีนาคม 2557 ตามรอยประวัติศาสตร์ขุนทัพหญิง ฮัวมู่หลาน
20 กุมภาพันธ์ 2557 ซานจื้อจิง สุดยอดจีนวิทยาในตำราเด็กประถม
08 กุมภาพันธ์ 2557 "ชุมชนมนุษยธรรมของขงจื่อกับสังคมไทยปัจจุบัน"
23 มกราคม 2557 การแสดงหุ่นกระบอก ไหหลำ เรื่อง ตระกูลขุนนางผู้ต่อสู้ (ดอกไม้นำโชค)
17 มกราคม 2557 ไฉ่สิ่งเอี๊ย เทพแห่งความมั่งคั่ง เทวดาผู้มาแรงในยุคปัจจุบัน
10 มกราคม 2557 " ตรุษจีน : ความเชื่อและประเพณี"