Please wait...

กิจกรรมศูนย์

 

 

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “วิกฤตโลก: สงครามโลกครั้งที่ 3 ?” ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.30– 16.30 น.

ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

จัดโดย

ศูนย์จีนศึกษา และศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์

 

ลงทะเบียนออนไลน์ คลิก